زندگی برتر

مشاوره ، مطالب مفید، کار آفرینی

زندگی برتر

مشاوره ، مطالب مفید، کار آفرینی

زندگی برتر

اشتراک نظرات و مطالب مفید ، کار آفرینی ، ختم قرآن ، شعر ، طب خانگی ، طب سنتی ، مشاعره ، مشاوره تحصیلی ، مشاوره روانشناسی ، مشاور ازدواج ، مشاوره بازرگانی ....

آخرین مطالب

مشاغل خانگی قسمت 3

دوشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۴۱ ب.ظ

نماد اعتماد الکترونیکی

مقدمه

در سالهای اخیر به دلیل تحولات نوین در بخش فناوری اطلاعات و گسترش بهرهگیری از ظرفیتهای فضای مجازی در امر تجارت،

امکان اشتغال خانگی در بسترهای الکترونیکی و به ویژه از طریق اینترنت به سهولت فراهم شده و این امر نیز، تاثیر بسزایی در رشد

و توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در کشور داشته است.

اشاعه فرهنگ تجارت الکترونیکی در حوزه مشاغل خانگی و ترغیب و تشویق فعالین مشاغل خانگی جهت معرفی و ارائه محصولات و

خدمات خود از طریق بسترهای الکترونیکی نیازمند اطلاعرسانی و آموزش در این حوزه می باشد. بدین منظور سند حاضر جهت

معرفی نماد اعتماد الکترونیکی و فرایندهای مربوط به ارزیابی و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، به علاوه نحوه نظارت بر فعالیتهای

کسب و کارهای الکترونیکی و همچنین معرفی نحوه فعالیت انواع سایت های فعال در عرصه خرید و فروش محصولات مشاغل خانگی

تدوین شده است.

نماد اعتماد الکترونیکی

نماداعتماد الکترونیکی، نشانهای دولتی است که منحصراً توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی)وزارت صنعت، معدن و تجارت اعطاء

میشود و تنها به فعالیتهای تجاری قانونمند در فضای مجازی که صاحب امتیاز آن احراز صلاحیت شده است اعطا میگردد و دارای

یک تا پنج ستاره بوده که پس از احراز صلاحیت، رتبهبندی و اعتبارسنجی کسب وکارهای اینترنتی ، برای مدت یکسال صادر

میگردد و مجوز فعالیت کسب و کارها در فضای مجازی محسوب میشود.

این نشانه با هدف ساماندهی فعالیت و توسعه فضای کسب وکارهای اینترنتی و به منظور حمایت از حقوق مصرفکنندگان صادر

میشود.

ادامه مطلب

مبنای قانونی اعطای نماد اعتماد الکترونیکی

سااماندهی کساب و کار های الکترونیکی به عنوان یکی از ده پروژه بخش اصالا نظا توزی در طر تحول اقتصاادی مصوب سال

6931 از وظایف وزارت صانعت، معدن و تجارت می باشد. در بند 6- ماده 9 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ساماندهی

فعالیت ساایت های تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از وظایف مرکز، به تایید شاورای نگهبان رسایده است. به علاوه مطابق مصوبه

6936 شاورای امنیت کشاور، با هدف سااماندهی فعالیت کساب و کارهای الکترونیکی، مسالولیت اعطای نماد /4/ جلساه مور 61

اعتماد به کساب و کار های الکترونیکی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی واگذار گردیده است. همچنین نماد اعتماد الکترونیکی به

عنوان یکی از مجوزهای وزارت صانعت، معدن و تجارت در جلسه هشتم هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

39 ، تصاویب شده است. به علاوه در اردیبهشت ماه سال 6939 ، به منظور پیشگیری از جرایم مالی فتا، سندی با عنوان /9/ مور 14

در کمیته پیشاگیری از جرایم ساایبری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جر قوه قضاییه تصویب » تبیین وظایف دساتگاه ها «

شاده اسات که در این ساند به وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوا ساماندهی فعالیت سایتهای تجارت الکترونیکی با

اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر کساااب و کارهای الکترونیکی و همچنین اطلاع رساااانی عمومی در خصاااوا خرید از

فروشگاههای الکترونیکی دارای نماد اعتماد الکترونیکی اشاره شده است.

همچنین به منظور حمایت از حقوق مصارف کنندگان در فضای الکترو نیکی در راستای باب سو قانون تجارت الکترونیکی)مواد 99

الی 43 ( مرکز توساااعاه تجاارت الکترونیکی وظاایفی اون حماایات از فعاالیا تهاای تجاارت الکترونیکی )ماده 38 قانون تجارت

الکترونیکی(، نظارت بر حسان اجرای قانون تجارت الکترونیکی )ماده 6 اساسنامه مرکز( و ارائه ااراوب و ضوابط حمایت از مصرف

66 اساسنامه مرکز( را عهده - کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی براساس فصل اول از باب سو قانون تجارت الکترونیکی )ماده 9

دار میباشاد. هدف از اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، اعتماد ساازی و رسمیت دهی به فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی و حمایت

از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از آسیبهای احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

سامانه نماد اعتماد الکترونیکی (سامانه اینماد)

سامانه مدیریت خدمات مربوط به نماد اعتماد الکترونیکی با آدرس دامنه eNAMAD.ir به عنوان سامانه مرج کسب و کارهای

الکترونیکی به ثبت رسیده است و تمامی ارتباطات بین متقاضیان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

در این سامانه تعریف شده است. در این سامانه متقاضیان می توانند به صورت آنلاین درخواستهای خود را ثبت نموده و از نتیجه

آن اطلاع حاصل نمایند. همچنین متولی راه اندازی سامانه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی میباشد.

فرآیند ارزیابی و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی

فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی از طریق سامانه نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد)و به صورت غیرحضوری انجا میگیرد. به این

ترتیب که متقاضی با مراجعه به این سامانه به آدرس enamad.ir ، پس از ورود اطلاعات هویتی، اطلاعات تماس، اطلاعات کسب و

کار الکترونیکی و بارگذاری مدارک و مستندات مورد نیاز درخواست خود را ارسال مینماید. پس از انجا مراحل ارزیابی و بررسی

مدارک، در صورت احراز شرایط نماد اعتماد الکترونیکی صادر میشود. این مراحل به ترتیب ذیل می باشند:

 ثبت درخواست در وبسایت نماد توسط متقاضی

 احراز هویت متقاضی

 احراز آدرس ایمیل، شماره تماس و محل فعالیت کسب و کار اینترنتی( 4بار در سال)

 استعلام صلاحیت متقاضی از پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا

 افزودن دامنه کسب وکار

 تکمیل اطلاعات مربوط به دامنه کسب وکار

 ارزیابی وب سایت کسب و کار

 تایید ارزیابی

 اخذ تعهدنامه و بررسی مدارک متقاضی

 اعطای نماد

فرآیند نظارت و پایش

ساز و کار نظارت بر عملکرد کسب و کارهای الکترونیکی به گونهای متمرکز طراحی گردیده است. در این سیستم، نظارت بر کسب و

کارهای الکترونیکی از طریق دو رکن شامل: دستگاههای نظارتی و مرکز انجا میپذیرد. بر اساس نتایج نظارت بر کسب و کارهای

الکترونیکی و بنا به نوع تخلف صورت گرفته، با کسب و کار الکترونیکی متخلف برخورد خواهد شد.

نظارت دوره ای 

سررسید زمان نظارت

شناسایی تخلفات

بررسی الزامات و شاخصهای ارزیابی

اقدا متناسب با تخلف

نظارت موردی

گزارش سازمانهای نظارتی

اعلا تخلف

بررسی موضوع

اقدا متناسب با تخلف

نظرات  (۱)

میشه خلاصه این سه پست رو واسم بگی تو به جمله!
پاسخ:
میگه دست بکار شو..خودت واسه خودت کار درست کن...

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی