زندگی برتر

مشاوره ، مطالب مفید، کار آفرینی

زندگی برتر

مشاوره ، مطالب مفید، کار آفرینی

زندگی برتر

اشتراک نظرات و مطالب مفید ، کار آفرینی ، ختم قرآن ، شعر ، طب خانگی ، طب سنتی ، مشاعره ، مشاوره تحصیلی ، مشاوره روانشناسی ، مشاور ازدواج ، مشاوره بازرگانی ....

آخرین مطالب

۳ مطلب با موضوع «احادیث و سخنان ائمه(ع)» ثبت شده است

عید همگی مبارگ

يكشنبه, ۴ آذر ۱۳۹۷، ۰۲:۴۲ ب.ظ

پیامبر(ص):

زن را محترم نمی دارد مگر مرد کریم و او را خوار نمی شمارد مگر شخص لئیم.

احادیث مربوط به فرو بردن خشم

دوشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۶، ۰۸:۰۶ ب.ظ

حضرت محمد (ص) : خشم و غضب ایمان ( شخص ) را فاسد میکند هم چنانکه سرکه عسل را فاسد میکند.   اصول کافی جلد 3 باب الغضب حدیث 1

حضرت محمد (ص) : بدانید که خشم آتشی است که در دل فرزند آدم مشتعل میشود آیا ندیدید سرخی چشمها و تورم رگهای گردنش را ؟   مجازات النبویه صفحه 203

حضرت محمد (ص) : هرکه خشم خود را از مردم باز گیرد خداوند تبارک و تعالی عذاب روز قیامت را از او باز گیرد.  اصول کافی جلد 3 باب الغضب حدیث 14

حضرت محمد (ص) : زمانیکه خشمگین شدی ساکت باش.  مجموعه ورام جلد 1 صفحه 123

حضرت محمد (ص) : نیرومندترین شما کسی است که هنگام خشم بر نفس خود مالک شود.  تحف العقول مواعظ النبی (ص)

حضرت محمد (ص) ( ضمن وصیت به حضرت امیرالمومنین (ع) فرمود ) غضب مکن پس چون خشمگین شدی بنشین و در قدرت پروردگار بر بندگان و حلم او درباره آنها اندیشه نما و زمانیکه به تو گفته شود از خدا بترس خشمت را به دور افکن و به بردباریت برگرد.  تحف العقول مواعظ النبی (ص)

حضرت محمد (ص) : انسان هیچ جرعه ای ننوشیده که اجرش در نزد خداوند بزرگتر از اجر جرعه خشمی باشد که در راه خدا فرو خورده باشد.  مجازات النبویه صفحه 152

حضرت محمد (ص) : از محبوبترین راه ها به سوی خداوند عزوجل ( نوشیدن ) دو جرعه است : جرعه خشمی که با بردباری آنرا رد کنی و جرعه مصیبتی که با صبر آنرا برگردانی.  اصول کافی جلد 3 باب کظم الغیظ حدیث 9

حضرت محمد (ص) : هرکه خشم خود را فرو خورد و در حالیکه بر انتقام قادر باشد خداوند او را مخیر میگرداند که از حوری ها هرکدام را خواهد بگیرد.  ارشاد القلوب دیلمی صفحه 190

حضرت محمد (ص) : هرکه جرعه خشمی را فرو خورد و اگرچه بخواهد آنرا بگذراند میتواند انجام دهد خداوند قلب او را از امن و ایمان پر نماید.  مجموعه ورام جلد 1 صفحه 124

حضرت محمد (ص) : هیچ بنده ای جرعه ای ننوشیده است که پاداش آن بزرگتر از پاداش جرعه خشمی باشد که آنرا برای به دست آوردن رضای خداوند عزوجل فرو خورده باشد.  مجموعه ورام جلد 1 صفحه 124

حضرت محمد (ص) : نیرومند بودن به کشتی گرفتن نیست نیرومند فقط کسی است که هنگام خشم خود را نگه دارد.  روضة الواعظین صفحه 380

حضرت محمد (ص) : محبت خدا بر کسی که خشمگین شود پس بردباری نماید واجب است.  اثنی عشریه صفحه 12

حضرت محمد (ص) : هرکه خشم خود را باز دارد خداوند عذابش را از او بازدارد.   سفینة البحار جلد 2 صفحه 319

حضرت محمد (ص) : هرکه خشمی را فرو خورد و در حالیکه او بر گذراندن آن قادر باشد و بردباری نماید خداوند او را پاداش شهید عطاء فرماید.   مجموعه ورام جلد 2 صفحه 262

رسولخدا (ص) فرمود: نبود زمانیکه جبرئیل نزد من آید، جز آنکه غالبا میگفت : اى محمد از بغض و دشمنى مردم بپرهیز.  اصول کافى جلد 3 صفحه 410

امام صادق (ع) فرمود: از دشمنى با یکدیگر بپرهیزید، زیرا دشمنى دل را مشغول کند و موجب نفاق شود و کینه ها پدید آرد.  اصول کافى جلد 3 صفحه 411

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: غضب ایمان را فاسد کند چنانکه سرکه عسل را.  اصول کافى جلد3 صفحه 412

امام صادق (ع) فرمود: غضب کلید هر شرى است .  اصول کافى جلد 3 صفحه 412

امام صادق (ع) میفرمود: هر که غضب خود را نگه دارد، خدا عیب او را بپوشاند.  اصول کافى جلد 3 صفحه 413